Om våld

Psykiskt våld

Det fysiska och sexuella våldet kan inte fortgå utan psykiskt våld. Psykiskt våld inkluderar allt som skadar det psykiska, självkänslan, självförtroendet och självbilden.

Psykiskt våld kan vara hot om våld, försummelse, isolering, straffande tystnad, verbala kränkningar, känslomässig utpressning och förnedring. Psykiskt våld kan vara subtilt och smygande, vilket kan leda till att det är svårt att se och förstå. Trots att psykiskt våld inte ger skador på kroppen så leder det till skador på djupet. Förövaren använder det psykiska våldet som en nedbrytningsprocess för att bryta ner henne. Förövarens upprepade attacker mot hennes människovärde kan komma att påverka henne betydligt längre än den tid det tar att återhämta sig från de fysiska skadorna. 

Psykiskt våld är idag inte en egen brottsrubrik i brottsbalken, men kan vara brottsligt om hon kan uppvisa en tydlig medicinsk effekt av våldet. 

Är du utsatt eller känner någon som är utsatt? Det kan vara svårt att förstå eller sätta ord på våldet. På kvinno- och tjejjourerna får man stöd i att göra det och få fortsatt stöd till ett liv fritt från våld.