Om våld

Våld i anknytningsrelationer

När en svensk man som bor och är etablerad i Sverige inleder ett förhållande med en utländsk kvinna i syfte att utnyttja henne för exempelvis sex eller hushållsarbete utsätts hon också för våld.

Kvinno- och tjejjourerna möter kvinnor med anknytningsärenden hos Migrationsverket och är utsatta för våld hos den svenska mannen. Kvinnan har i de flesta fall flyttat till Sverige efter att Migrationsverket beviljat henne ett tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av anknytning, med en prövotid på två år. Om förhållandet består efter två år kan kvinnan beviljas ett permanent uppehållstillstånd. Om förhållandet avslutas under prövotiden är huvudregeln att hon ska utvisas ur Sverige. Det är detta som i dagligt tal kallas tvåårsregeln. Denna regel leder till att våldsutsatta kvinnor hamnar i en situation där hon måste välja att återvända eller leva kvar i en våldsam relation.  Kvinnan saknar ofta kunskap om sina rättigheter, har små eller inget nätverk då hennes enda förankring i landet är mannen. Ofta har hon lämnat allt som rörde hennes tidigare liv bakom sig och har mycket små möjligheter att återvända till hemlandet och få en dräglig tillvaro där, eftersom frånskilda kvinnor stigmatiseras och stöts ut i vissa länder. Det är inte ovanligt att förövaren utnyttjar det tillfälliga uppehållstillståndet för att fortsatt ha kontroll över kvinnan. Han kan hota med utvisning om hon inte gör vad han vill. För många kvinnor är det inte ett alternativ att återvända till hemlandet. Därför stannar en del kvar i relationen med hopp om att beviljas permanent uppehållstillstånd, när prövotiden löpt ut. Risken är dock att mannen när som helst innan de två åren gått avbryter relationen.

Roks fokus år 2010 ägnades åt Fruimport. Fruimporten fortsätter – om kvinnor som utsätts för våld i anknytningsrelationer Roks rapport 2/2010 och Täckmantel: äktenskap – Kvinnojourernas erfarenhet av fruimport.

Är du utsatt eller känner någon som är utsatt? Det kan vara svårt att förstå eller sätta ord på våldet. På kvinno- och tjejjourerna får man stöd i att göra det och få fortsatt stöd till ett liv fritt från våld.