Om våld

Porr och våld

Pornografi är ett gammalt grekiskt ord. Porne betyder prostituerad. Grafi betyder att skriva om, att skildra. Pornografi betyder således att skildra kvinnor som handelsvaror och som sexuella slavar. Pornografins budskap är: kvinnor och tjejer kan köpas, användas, förnedras och kasseras.

Kommersiell porr förstärker de stereotypa bilder som förekommer i samhället av kvinnor och män genom att smitta av sig på reklam, musikvideos och filmer.

Porren befäster med andra ord bilden av kvinnan som maktlös, underordnad och som ett viljelöst objekt utan känslor, vars enda existensberättigande är att tillfredsställa mannens sexuella behov. 

Pornografin är sammanlänkad med fysiskt våld och andra sexuella övergrepp. Inom kvinno- och tjejjoursrörelsen finns erfarenheter som visar en tydlig koppling mellan porr och fysiskt våld. Män använder ofta pornografi i samband med övergrepp och våld. Att tvinga en kvinna eller tjej att se på porr mot hennes vilja är i sig också ett övergrepp. Det finns ett tydligt samband mellan porr och prostitution. 

Är du utsatt eller känner någon som är utsatt? Det kan vara svårt att förstå eller sätta ord på våldet. På kvinno- och tjejjourerna får man stöd i att göra det och få fortsatt stöd till ett liv fritt från våld.