Engagera dig

Så gör dina pengar skillnad

Många kvinnor, tjejer och barn som utsätts för mäns våld upplever en försämrad ekonomi. Vi vet att särskilt ensamstående mammor med barn drabbas hårt. Därför har Roks instiftat Aurorafonden. Genom den kan du som privatperson eller företag göra stor skillnad för dessa kvinnor, tjejer och barn. Alla gåvor uppskattas!

Runt om i Sverige söker sig kvinnor, tjejer och barn till kvinnojourer för att hon har lämnat eller vill lämna en våldsam man. Ofta handlar det om en mamma som kommer att bli ensamstående förälder till sina barn och många kvinnor som levt med våld har drabbats av ekonomiska konsekvenser och det här är en vanlig del av det som kallas för eftervåldet.

På Roks medlemsjourer ser vi denna utsatthet. Många kvinnor och tjejer som flyr våld lever på ekonomiskt bistånd och obefintliga marginaler. Att unna sig något är svårt och ofta finns det hinder som gör att inkomster måste läggas på annat än henne själv.

Roks tycker att även dessa kvinnor, tjejer och barn ska få unna sig något fint. Genom att du skänker en gåva till Aurorafonden så möjliggör du för oss att förverkliga detta. Aurorafonden tar emot ansökningar som går via våra medlemsjourer. Jouren söker pengar ur fonden och förmedlar gåvan oavkortat till kvinnorna. Det enda krav som ställs är att det oavkortat ska gå till stödsökande kvinnor, tjejer och barn. 

Vill du bidra?

Gåvor till Aurorafonden sätts in på: 

Bankgironummer: 5371-9274 eller Swish: 123 001 78 22