Få stöd

Vad är en tjejjour?

Roks tjejjourer har över 25 års samlad erfarenhet av att stötta och stärka tjejer och unga kvinnor. Alla tjejjourer är ideella feministiska föreningar som är partipolitiskt och religiöst obundna. Till tjejjourerna kan alla tjejer och unga kvinnor mellan 10-30 år vända sig för att få stöd och hjälp.

Vad är en tjejjour?

Tjejjourer är ideella föreningar med en feministisk värdegrund. Det finns tjejjourer över hela landet och alla jourer som är anslutna till Roks har endast tjejer och kvinnor i sin verksamhet. En tjejjour erbjuder stöd till tjejer och unga kvinnor, opinionsbildar och kunskapsutvecklar samhället om mäns och killars våld mot tjejer. Tjejjourer kan exempelvis hålla föreläsningar om sexuella trakasserier, övergrepp, incest och psykisk ohälsa. I över 25 år har tjejjourerna samlat erfarenhet och kunskap om unga tjejers och kvinnors livsvillkor.

Vad kan en tjejjour hjälpa till med?

De flesta tjejjourer erbjuder stöd genom chatt, mail eller telefon. Många jourer går också bra att besöka och erbjuder stödsamtal på plats. Tjejjourerna håller också i tjejgrupper, ordnar workshops och föreläsningar i skolor och skriver debattartiklar och driver opinion.

Tjejjourerna är vana vid att möta och stötta tjejer och unga kvinnor i flera olika situationer. Till exempel kärleksfrågor, oro eller ensamhet men också våld, sexuella övergrepp, incest, självmordstankar, ätstörningar, självskadebeteende eller mobbning. Det går bra att höra av sig om annat också, det är du som bestämmer vad du vill prata om. Alla som är på jouren har avgett tystnadslöfte och man kan alltid vara anonym om man vill.

Om det behövs kan en tjejjour också hjälpa till vid en första kontakt med socialtjänst, ungdomsmottagning, polis eller psykiatri. Är du vän eller anhörig och orolig för en vän så är du också välkommen att kontakta en tjejjour.

Vem jobbar på jouren?

På tjejjourerna finns ideella och anställda tjejer och kvinnor i olika åldrar, med olika bakgrund och erfarenheter. Alla som ger stöd har genomgått en grundutbildning.

Rokstjejjourer.se finns alla tjejjourer samlade. Du kan också hitta dem genom funktionen “hitta en jour” här på hemsidan.