Få stöd

Är du eller någon du känner utsatt för våld?

Det finns hjälp och stöd att få hos Roks kvinno- och tjejjourer. Är situationen akut? Ring alltid 112. Kvinnofridslinjen når du dygnet runt genom att ringa till 020-50 50 50

Om du är utsatt för våld så är det aldrig ditt fel och att leva med våld är vanligare än de flesta tror. Mäns våld mot kvinnor är ett omfattande samhällsproblem och i studien Kvinnors trygghet uppgav 55% av alla kvinnor att de utsatts för någon typ av våld av en man efter sin 15-årsdag. I en studie av WHO (2018) framkom det att 26-28 % av alla kvinnor i hela världen har utsatts för våld av en partner. 

För politiken är det en fråga som ska prioriteras och genom att Sverige har ratificerat Istanbulkonventionen har vi åtagit oss att arbeta för att mäns våld mot kvinnor ska förebyggas, lagföras och avskaffas. Det är främst kommunerna som har ansvar och skyldighet att säkerställa att du som utsatts får stöd och skydd. Detta ansvar gäller oavsett om du har polisanmält eller inte.

Kvinno- och tjejjourerna finns här för att hjälpa dig genom hela processen. Hos oss får du vara anonym och stödet utgår alltid från din berättelse. Kvinnojouren kan bland annat erbjuda dig samtalsstöd, stöd i kontakt med myndigheter eller polis och hjälp med plats på skyddat boende.