Beställ material

En del av Roks syfte är att bidra till feministisk forskning och att bidra till mer kunskap om mäns våld mot kvinnor. Genom detta arbete har flera skrifter och studier tagits fram.

För att beställa material, skicka ett mail till registrator@roks.se med följande uppgifter:

  • Det du vill beställa och antal
  • För- och efternamn
  • Gatuadress
  • Postnummer
  • Stad
  • Land
  • E-post (för avisering)
  • Om du är med i en Roksjour

Fakturan kommer separat på mail.

Kostnad för frakt tillkommer.

Damer i otakt

Pris: 120.00 kr


Reflektioner kring Roks politiska samtidshistoria.

Damer i otakt delar historien om hur samhällets strukturer och det liberala patriarkatet förändrat spelplanen för en radikal organisation som Roks. Med hjälp av metoder hämtade från linjeindustrin som New Public Management (NPM) och språkliga förändringar är det ett delvis nytt samhälle som stiger fram under 2000-talet. I denna andra del av Roks historia ligger fokus på den övergripande stora samhällsomvandlingen och dess konsekvenser för jourrörelsen. Samtidigt är allt i rörelse. Möjligheten att förändra, återta tolkningsföreträdet och sätta kvinnors frigörelse i centrum finns. 

Våldets normaliseringsprocess, nyutgåva 2024

Pris: 275.00 kr
 

Det här är en ny och utvidgad upplaga av våldets normaliseringsprocess. Den innehåller ett nyskrivet kapitel om normaliseringsprocessens förlopp och konsekvenser för barn och unga, med fokus på incest och hur en övergreppsprocess kan ge en känsla hos offret av att vara utvald. Utvecklingen vad gäller förståelser av våld i samhället har också uppdaterats, och efter varje kapitel finns frågor till dig som läsare för att du ska få möjlighet att stanna upp och reflektera. 

Kvinnors trygghet – ett jämställt samhälle fyllt av våld

Pris: 220.00 kr


Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, lanserar tillsammans med Örebro universitet studien Kvinnors trygghet - ett jämställt samhälle fyllt av våld, som visar på omfattningen av mäns våld mot kvinnor i Sverige. Det är den första i sitt slag på över 20 år. Siffrorna är som väntat mörka, bland annat uppger 55% av alla kvinnor att de utsatts för våld av en man efter sin 15-årsdag.

Fotograf produktbild: Maja Brand

Våld och vårdnad, andra upplagan, 2021

Pris: 125.00 kr


Många kvinnor som ansöker om ensam vårdnad nekas, trots att det finns starka skäl för att barnen bör skyddas från mannen som utsatt dem och deras mamma för våld. Mammor hamnar då i ett hopplöst dilemma. Enligt föräldrabalken är en mor skyldig att skydda sina barn om hon vet att de far illa, annars kan hon förlora vårdnaden. Men om hon skyddar dem från umgänge med en våldsam far riskerar hon också att förlora vårdnaden då hon kan bli anklagad för umgängessabotage. Många gånger tenderar familjerätten att värdera biologiskt faderskap mycket högt, oavsett omsorgsförmåga eller utövande av våld. Roks erfarenhet är att myndigheter och rättsväsende ofta tycks anse att en våldsam pappa kan vara en dålig man, men samtidigt en bra pappa.

Inte utan min hund

Pris: 100.00 kr


Hur kvinno- och tjejjourer kan arbeta med sambandet.

Författarna Therese Lilliesköld och Carin Holmberg ger i denna bok exempel på hur djur används som en del i mäns och killars våld mot kvinnor och tjejer. Boken vänder sig särskilt till de kvinnojourer som funderar på att ta emot familjedjur i jourboendet men också till tjejjourer. Även de som främst vill förstå mer om sambandet mellan mäns våld mot kvinnor, tjejer och barn kan läsa denna manual med stor behållning.

Att möta våldsutsatta kvinnor

Pris: 50 kr


Tänk om jag säger fel saker? Vad behöver en våldsutsatt kvinna få höra? Hur ska jag fråga om sexuellt våld? Dessa och andra frågor ställer sig många som i sitt yrke eller genom sitt ideella engagemang möter kvinnor som har utsatts för våld i nära relationer. Kvinnojourerna har arbetat med stöd och skydd till våldsutsatta kvinnor i Sverige i drygt trettio år. I denna handbok har en del av denna erfarenhet samlats i konkreta verktyg för bemötande och samtal. Boken riktar sig i sitt tilltal främst till kvinno – tjejjourer men det mesta av innehållet är allmängiltigt och värdefullt för alla som möter kvinnor som har utsatts för våld.

De 8 härskarteknikerna – för unga

Pris: 25 kr


Vad är en härskarteknik? Hur bemöter vi dem? I Roks nya häfte, illustrerat av Sara Hansson, beskriver vi härskarteknikerna och ger tips på hur de kan motverkas.

Den första som skrev om härskarteknikerna var den norska forskaren och politiker Berit Ås, som identifierade 5 härskartekniker. I Roks nya, uppdaterade broschyr, presenterar vi dessa 5 härskartekniker (osynliggörande, förlöjligande, undanhållande av information, dubbelbestraffning och påförande av skuld och skam), samt ytterligare 3 (våld och hot om våld, objektifiering och splittring), som Roks tagit fram.

Den här broschyren riktar sig särskilt till unga och passar att dela ut till skolungdomar och unga tjejer. 

De 8 härskarteknikerna – för vuxna

Pris: 25 kr


Vad är en härskarteknik? Hur bemöter vi dem? I Roks nya häfte, illustrerat av Sara Hansson, beskriver vi härskarteknikerna och ger tips på hur de kan motverkas.

Den första som skrev om härskarteknikerna var den norska forskaren och politiker Berit Ås, som identifierade 5 härskartekniker. I Roks nya, uppdaterade broschyr, presenterar vi dessa 5 härskartekniker (osynliggörande, förlöjligande, undanhållande av information, dubbelbestraffning och påförande av skuld och skam), samt ytterligare 3 (våld och hot om våld, objektifiering och splittring), som Roks tagit fram.

Den här broschyren riktar sig särskilt till vuxna.

Roks etiska riktlinjer

Pris: 25 kr


Broschyren innehåller bl.a. avsnitt om hur vi bemöter stödsökande kvinnor, tjejer och barn, använder tystnadslöfte, samverkar för att ge lämpligt stöd och använder våra erfarenheter för att skapa opinion i arbetet mot mäns våld mot kvinnor.

Varningssignaler och råd

Pris: 25 kr


Roks broschyr Varningssignaler och råd innehåller bl.a. följande varningssignaler: Har din partner förändrats? Klagar din partner ofta på dig? Är din partner ofta svartsjuk? Övervakar din partner dig? Slår din partner sönder dina tillhörigheter eller skadar djur?

Skriften innehåller råd till dig som blir utsatt för våld och för dig som misstänker att någon i din närhet blir utsatt för våld.