Om Roks

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige

Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, är landets enda riksorganisationen som jobbar bara för och med ideella kvinno- och tjejjourer. Organisationen är partipolitiskt och religiöst obunden med drygt 70 medlemsjourer som ger stöd och skydd åt kvinnor, tjejer och barn som utsatts för mäns våld.

Roks uppgift är att tillvarata jourernas gemensamma intressen och stötta dem i deras viktiga arbete. Det gör vi genom att anordna utbildningar, nätverk och adminitrativt stöd. Vi stödjer feministisk forskning, ger ut skrifter och tidningen Kvinnotryck. 

Roks har även ett opinionsbildande syfte och arbetar aktivt med att informera makthavare, medier och allmänhet om den verklighet som våra jourer möter. Genom att vara jourernas samlade röst i samhällsdebatten är målet att påverka politiken på ett sätt som gynnar arbetet mot mäns våld mot kvinnor, tjejer och barn.