Om Roks

Ordens betydelse

Fruimport: När en svensk man som bor och är etablerad i Sverige inleder ett förhållande med en utländsk kvinna i syfte att utnyttja henne för exempelvis sex eller hushållsarbete utsätts hon också för våld. 

Mäns våld mot kvinnor: Roks använder inte begreppet som ‘’våld i nära relation’’ för att beskriva mäns våld mot kvinnor i hemmet. Det är viktigt att inte göra våldet könsneutralt. 

Våld i hederns namn: Roks använder inte begrepp såsom ‘’hedersvåld och förtryck’’. Det är inte heder som är en förklaring till våldet, det är strukturer som gör att heder är viktigt i förhållande till våld.

Ideell jourtjej/joukvinna: Roks använder inte begreppet volontär för att beskriva ideella jourtjejer och jourkvinnor.
 
Utsatt för prostitution: Roks använder inte begrepp som sexarbetare. Roks ser prostitution som en del av mäns våld mot kvinnor.

Könsneutralitet: Roks ser våldet som könat där män utsätter kvinnor. Det går därför inte att använda könsneutrala termer för att beskriva våldet.

Kvinnoseparatism: Trygga rum för enbart kvinnor och tjejer att få stöd och hjälp samt organisera kamp mot mäns våld mot kvinnor, tjejer och barn.