Om Roks

För media

Är du journalist? Behöver du information och fakta om mäns våld mot kvinnor, göra en intervju med Roks ordförande Camilla Andersson eller någon annan i styrelsen? Ring 073-0608612.