Om våld

Efter en våldsam relation

Konsekvenserna av våld kan se olika ut och pågå olika länge. Kvinnor som varit utsatta för våld kan ha både fysisk och psykisk ohälsa under lång tid. Det som oftast finns kvar under lång tid är den psykiska ohälsan såsom depression, PTSD och ångest. De fysiska skadorna kan vara kroniska smärttillstånd, underlivsbesvär och mag- och tarmproblem.

Kvinnor som varit utsatta kan också ha ett litet eller obefintligt kontaktnät av vänner och familj. Förövaren minskar hennes kontaktnät under tiden han utsätter henne, vilket kan leda till att hon är ensam när hon lämnar honom. Det kan ta tid att bygga upp sitt kontaktnät igen. Ett minskat kontaktnät kan skapa ensamhet och psykisk ohälsa, hon kan känna sig isolerad.

Kvinnor kan också ha svårt ekonomiskt. Det kan vara kostsamma advokatskostnader som hon behöver anlita i en rättsprocess angående vårdnaden för barnen. Det kan också vara att hon inte har något arbete eller svårt att ha kvar arbetet eller sjukskriven på grund av sitt hälsotillstånd. Relationen kan också ha lett till skulder som finns hos Kronofogden och kan leda till att det är svårt att börja om. 

Förövaren kan också under lång tid fortsätta utsätta henne för våld, ibland kallas det för eftervåld. Han kan exempelvis prata illa och hitta på saker om henne till vänner och familj. Det kan också hända att han kontaktar hennes arbetsgivare för att försöka förstöra. Det är inte heller ovanligt att han hotar med att sprida bilder på henne naken och stalka henne via sociala medier. Han kan exempelvis ringa och skriva flera gånger per dag.

Om kvinnan har barn med förövaren så kan förövaren också använda barnen för att hämnas. Vårdnadsprocessen i en rättegång kan vara en av de tuffaste tiderna för kvinnor. Förövaren kan också utsätta henne för ekonomiskt våld efter att hon lämnat. Han kan kräva pengar eller vägra ge tillbaka hennes möbler och ägodelar. 

Är du utsatt eller känner någon som är utsatt? Det kan vara svårt att förstå eller sätta ord på våldet. På kvinno- och tjejjourerna får man stöd i att göra det och få fortsatt stöd till ett liv fritt från våld.