Om våld

Ekonomiskt våld

En av de vanligaste frågorna som kvinnojourerna möter från kvinnor som vill lämna en relation är: ”Hur ska jag klara ekonomin om jag skiljer mig”.

Ekonomiskt våld innebär att skaffa sig ett ekonomiskt övertag som medel att förtrycka sin partner. Det kan gälla rätten att ifrågasätta inköp, kräva något i utbyte mot pengar, undanhålla nödvändigheter, ge pengar när kvinnan varit ”snäll och foglig” och hålla inne med dem om hon inte ”sköter sig”.

En annan vanlig form av ekonomiskt våld är att kvinnan får skriva på banklån, sms-lån, telefonabonnemang eller avbetalningsköp för pengar och varor som mannen tar, men inte betalar, vilket leder till betalningsanmärkningar för kvinnan. Det gör att kvinnan när hon väljer att lämna våldet kan få svårt att skaffa sig bostad, egna abonnemang osv. Det hela syftar till att göra henne osäker, underlägsen och beroende. Materiellt våld kan vara en form av ekonomiskt våld även om det inte per automatik är detsamma.

Är du utsatt eller känner någon som är utsatt? Det kan vara svårt att förstå eller sätta ord på våldet. På kvinno- och tjejjourerna får man stöd i att göra det och få fortsatt stöd till ett liv fritt från våld.