Om våld

Härskartekniker

VAD BETYDER MANSPLAINING?

Enligt  Institutet för språk och folkminne beskrivs mansplaining som "Förklaring som ges av män till kvinnor, som förutsätts vara mindre vetande". Det är en sammanfattning av de engelska orden "man" och "explaining". Innebörden i ordet är när en man självsäkert, och ofta nedlåtande, berättar eller förklarar hur något ligger till, gärna opåkallat och oftast för en kvinna, utan att själv lyssna och utan att vara mer insatt i ämnet.

Nära besläktat med mansplaining är killgissning. Killgissning är när en man informerar om något fast han egentligen inte vet, han gissar och antar att det är korrekt information. 


DE 8 VANLIGASTE HÄRSKARTEKNIKERNA

Härskartekniker är ett begrepp som används för att beskriva sätt att ta eller behålla makten över någon annan. Det kan göras i nära relationer, mellan kollegor, främlingar och i samhället i stort. Härskartekniker finns överallt. 

Den första som skrev om härskartekniker var den norska forskaren och politikern Berit Ås. Här presenteras först de fem härskartekniker som hon identifierat genom sin forskning. De tre sistnämnda härskarteknikerna (våld och hot om våld, objektifiering samt splittring) bygger enbart på Roks kvinno- och tjejjourers erfarenhet och har tillkommit senare. 

Härskartekniker är något som alla människor använder men det vanligaste är att en överordnad grupp använder härskartekniker för att hålla den underordnade gruppen på plats och bibehålla sin makt, till exempel vuxna mot barn, äldre mot unga, män mot kvinnor. Olika härskartekniker går ofta in i varandra och kan användas samtidigt. Genom att lära sig mer om härskartekniker, konsekvent använda motstrategier och främjartekniker kan vi tillsammans bekämpa härskarteknikerna.


De 8 vanligaste härskarteknikerna

1. Osynliggörande

Går ut på att förmedla att du inte finns – att det du gör och säger inte är viktigt eller värdefullt. Till exempel när någon förstör ditt föredrag genom att hela tiden avbryta, eller efter ditt föredrag inte visar någon som helst reaktion på det du sagt. Det kan också vara när någon bara byter samtalsämne utan att kommentera det du just yttrat.

2. Förlöjligande

Sådant som får dig att känna dig betydelselös, löjlig och pinsam, till exempel när någon himlar med ögonen. Tjejer och kvinnor förlöjligas ofta i skämtsam ton, exempelvis genom att jämföras med kacklande höns. Ord och uttryck som ”lilla vän”, ”lilla gumman” eller motsvarande klappar på huvudet får kvinnor att uppleva sig som inkompetenta och inte värda att tas på allvar.

3. Undanhållande av information

Kan innebära att en person eller en grupp hindras från att handla så som de skulle ha handlat om de hade vetat mer/bättre. Att ha tillgång till kunskap och information ger förståelse, makt och delaktighet. Undanhållande av information får dig att känna dig utanför.

4. Dubbelbestraffning

Dubbel bestraffning är en teknik som får dig att känna att vad du än gör så gör du ändå fel. En kvinna kan få höra att hon borde ta för sig mer, men om hon gör det kan hon få höra att hon är bråkig, krävande, påflugen eller jobbig.

5. Påförande av skuld och skam

Ett sätt att få dig att känna skam och skuld för en handling, egenskap, händelse eller situation, trots att det inte är du som är orsaken. Förekommer ofta som en kombination av härskarteknikerna förlöjligande och dubbelbestraffning.

6. Våld och hot om våld

Att utöva våld mot någon är ett effektivt sätt att tysta, vare sig våldet är fysiskt, psykiskt eller sexuellt. Genom våld och hot om våld tystar killar och män tjejer och kvinnor. Du kan känna dig hotad även om hotet inte är uttalat.

7. Objektifiering

Objektifiering är en av de mest grundläggande metoderna för att få kvinnor och tjejer att fortsätta vara underordnade. Objektifiering innebär att kvinnor/tjejer bedöms efter utseendet, och att kvinnor/tjejer inte ses som fullvärdiga individer utan som varor eller prydnader. En man kan exempelvis kolla på en kvinnas/tjejs bröst istället för att lyssna på vad hon säger.

8. Splittring

Härska genom söndring. För att kvinnor inte ska hålla ihop och hjälpa varandra får de lära sig att konkurrera inbördes. Tjejer fostras till att känna rivalitet istället för lojalitet. De uppmuntras till att tävla om killars uppskattning och uppmärksamhet, vilket i sin tur försvagar kvinnor som grupp.