Få stöd

Vän eller anhörig?

Om du börjar ana oråd och misstänker att någon du känner är utsatt för våld i sin relation är det rätt att ta oron på allvar. Det finns varningssignaler att vara uppmärksam på.

De flesta av oss är uppfostrade till att inte lägga oss i andras privatliv. Men om du börjar ana oråd och misstänker att någon du känner är utsatt för våld i sin relation är det rätt att ta oron på allvar.

Varningstecken för anhöriga, arbetskamrater, grannar och vänner

Om någon du känner visar följande tecken en viss tid efter hon inlett en relation finns det skäl att vara på sin vakt.

  • Upprepade blåmärken eller skrubbsår. Frågar du hur de uppkom kanske hon svarar undvikande eller försöker skämta bort det.
  • Social frånvaro. Du märker att hon inte dyker upp på avtalade möten eller att hon deltar alltmer sällan i det sociala livet.
  • Mental frånvaro. Hon verkar disträ och är svår att få kontakt med jämfört med förut.
  • Blir ofta störd av sin partner. Partnern kontaktar henne med tätare mellanrum än vad som kan anses rimligt. Kanske också hämtar henne ofta från jobbet eller när hon deltar i sociala sammankomster.

 

Hur hjälper jag en kvinna som kanske lever med en våldsam man?

Fråga henne

Prata direkt med kvinnan om du misstänker att hon blir utsatt för våld av den man hon lever med. Ställ raka frågor som Slår han dig? Prata däremot inte med hennes partner eller när han är i närheten.

Om hon berättar

Lyssna på hennes berättelse utan att ifrågasätta. Avfärda inte eller ha invändningar mot det hon beskriver. Om hon själv normaliserar och förringar våldet är det viktigt att inte följa med i detta. Försök inte hitta ursäkter och förklaringar till mannens beteende och säg aldrig saker som att du upplevt honom vara gullig och omtänksam mot henne. Markera tydligt att det är fel att kränka, förnedra, slåss och utnyttja någon sexuellt. Säg också till om du befarar att situationen är farlig för henne och upplys henne om att den inte kommer bli bättre så länge hon stannar i relationen. Visa att du finns där för henne och att du stöttar henne i hennes egna val.

Om hon inte vill berätta

Var tydlig med att även om hon inte vill prata just nu, så kan hon alltid komma till dig och prata senare. Du kan inte fatta några beslut åt henne, men låt henne veta att du gärna hjälper henne och stöttar henne om hon vill förändra sin situation.

Peppa och stötta

Det viktigaste är att du försöker förmå henne att söka hjälp. Men det kan vara en lång sträcka dit. Därför är det viktigt att någon finns där under tiden. Var noga med att aldrig döma henne för att hon inte lämnar relationen. Visa istället att hon ”är värd någonting annat.”

Ring polisen eller socialtjänsten

Ring själv polisen eller socialtjänsten om du upplever att situationen är akut, till exempel om fara för liv förekommer eller om barn far illa. Misshandel, psykiskt våld och andra uttryck för att utöva kontroll över sin partner är ett brott och polisen är skyldig att ta din anmälan. Socialtjänsten är skyldig att göra en polisanmälan mot gärningsmannen vid misstanke om våld som kan antas ge minst två års fängelse. Socialtjänsten måste alltid anmäla om det finns misstanke om att ett barn far illa. 

Du kan alltid kontakta en kvinnojour eller tjejjour för att få råd och tips om hur du ska göra.