Engagera dig

Bli medlem i Roks

Är din jour intresserad av medlemskap i Roks? Roks samlar idag ca 70 kvinnojourer och tjejjourer från norr till söder i hela Sverige. Tillsammans utför vi i jourrörelsen varje dag ett viktigt arbete för att förverkliga visionen där vi tillsammans i systerskap lever i en värld fri från mäns våld och förtryck.

Roks har de senaste drygt 40 åren påverkat kunskap, attityder och lagstiftning inom området mäns våld mot kvinnor. Roks är det självklara valet för Sveriges tjejjourer och kvinnojourer och som medlem i Roks är du med och påverkar riksorganisationens inriktning och framtid.

Vem kan ansöka om medlemskap?

Medlemskap kan sökas av ideella kvinnojourer, tjejjourer och andra kvinnoföreningar med jourverksamhet. Verksamheten ska ha egen verksamhetsplan, har föreningsstadgar som följer Roks ändamål enligt dessa stadgar (§3) och har endast kvinnor som medlemmar.

§ 3. Ändamål

 • Roks har som ändamål att tillvarata medlemsjourernas gemensamma intressen och att:
 • I feministisk anda verka mot mäns våld mot alla kvinnor och barn (sexuella övergrepp och trakasserier, misshandel, pornografi, prostitution, våldtäkt, handel med kvinnor och barn för sexuella ändamål, våld i hederns namn, våld och förtryck, våld mot kvinnor i lesbiska relationer, könsstympning mm).
 • Verka för alla kvinnors och tjejers frigörelse från manlig dominans och överordning på samhällets alla nivåer.
 • Roks styrelse behandlar och beviljar medlemskap löpande under året.
 • Medlemsavgiften kostar 1000 kr per år och skall betalas senast den 1 mars.
 • Medlem skall årligen lämna in statistik till Roks styrelse. Varje medlem har sina egna stadgar och sin målsättning och arbetar självständigt visavi Roks.
 • Medlemsjouren ska tillhandahålla grundutbildning i kvinnojours- och/eller tjejjourskunskap till nya aktiva medlemmar i jouren.

Kort om kriterier för att bli medlemsjour:

a. Ideella kvinnojourer, tjejjourer och andra kvinnoföreningar med jourverksamhet
b. Egen verksamhetsplan
c. Föreningens stadgar följer Roks ändamål, §3 i Roks stadgar
d. Endast kvinnor och tjejer som medlemmar
e. Ska erbjuda jourkvinnor och jourtjejer grundutbildning

Utöver det har varje medlem sina egna stadgar och sin målsättning och arbetar självständigt visavi Roks.                                                                                                                                            

Hur görs en ansökan om medlemskap?

Vill din jour ansöka om medlemskap sänder ni följande:

 • ett mejl där din jour berättar att ni ansöker om medlemskap med adressuppgifter, organisationsnummer och bankgironummer
 • verksamhetens stadgar
 • senaste verksamhetsberättelsen (behövs inte om verksamheten är nystartad)
 • aktuell verksamhetsplan
 • styrelseförteckning
 • protokoll från senaste årsmötet eller senaste konstituerande möte

Ansökan skickas till:
Roks
Hornsgatan 66
118 21 Stockholm

Eller info@roks.se

Vänligen hör av dig till Roks kansli om du har frågor på telefon: 08 442 99 30.