Engagera dig

Vill du engagera dig i kvinno- och tjejjoursrörelsen?

Vill du bidra till arbetet mot mäns våld mot kvinnor, tjejer och barn? Vill du bli en del av Sveriges äldsta rörelse för kvinnojourer? På Roks jourer runt om i landet engagerar sig människor för att stärka kvinnor och tjejers rätt till att leva fria från mäns våld och förtryck, vi är många men vi behöver bli fler!

På Roks kvinno- och tjejjourer engagerar sig människor som vill arbeta för att stoppa mäns våld mot kvinnor, tjejer och barn. Alla våra jourer har en feministisk värdegrund och utgår från jourrörelsens långa erfarenheter och kunskaper om hur man möter och skyddar den som blivit utsatt för våld. För att vara anknuten till Roks måste jouren vara separatistisk och ideell. Det betyder att bara kvinnor och tjejer möter den som kommer till jouren och att ingen gör vinst på verksamheten som bedrivs. 

Det finns flera sätt att engagera sig och även du som är man kan bidra till Roks jourers viktiga arbete!

Vill du bli jourkvinna?

Genom funktionen "Hitta en jour" kan du söka upp din närmsta lokala kvinno- eller tjejjour. Ta kontakt med dem så kan de berätta mer om vilka möjligheter som finns och när nästa grundutbildning kommer att hållas på just din ort!

Dela och sprid inlägg!

Ett ben i jourernas arbete bygger på att sprida information, kunskap och opinionsbildning om det viktiga arbete som görs. För många är sociala medier en viktig kanal och du som följare kan vara till stor hjälp i att sprida budskap. Det kostar inget och betyder mycket! Följ gärna också Roks konton för att ta del av riksförbundets uppdateringar.

Skänk en gåva till Aurora fonden

Aurorafonden är Roks egen fond där alla medel oavkortat går till kvinnor, tjejer och barn som utsätts för mäns våld. Vi tar inga avgifter och administrationen av utbetalningarna sköts av oss varför dina pengar oavkortat går till att stötta och hjälpa kvinnor. Det är unikt i Sverige och förra året delade vi ut över 1 miljon kronor tack vare generösa bidrag från givare. 

Gåvor sätts in på BG: 5528-4772. Märk inbetalningen med gåva, eller Swisha: 123 001 78 22. Glöm inte att skriva Gåva i meddelandefältet.