Om våld

Våldets uttryck

Mäns våld mot kvinnor är ett av världens allvarligaste samhällsproblem. Våldet bygger på patriarkala strukturer i samhället som innebär att män fortfarande har överordnad makt, även kallat könsmaktsordningen.

Den yttersta konsekvensen av könsmaktsordningen är att kvinnor och tjejer utsätts för våld. Kvinnor, tjejer och barn utsätts för systematiskt våld under hela sin livstid. Även om det är viktigt att dela upp våldet i olika våldsformer såsom fysiskt våld, psykiskt våld och sexuellt våld är det viktigare att se att våldet är ett system av olika våldsformer. Många våldsuttryck pågår samtidigt eller avlöser varandra. 

Kvinnor och tjejer utsätts för våld på alla arenor. Det kan vara i hemmet, skolan, kollektivtrafiken, idrottsplanen, arbetsplatsen, digitala kanaler m.m Kvinnojourer och tjejjourer har skapat en fristad från mäns våld mot kvinnor och tjejer.