Om våld

Våld mot funktionsnedsatta

Kvinnor med funktionsnedsättning är inte en homogen grupp och olika funktionsnedsättningar påverkar utsattheten på olika sätt.

Våld mot kvinnor med funktionsnedsättning kan innefatta alla våldsformer och riktar sig ofta direkt mot funktionsnedsättningen. En förövare kan t.ex. placera mediciner eller mobiltelefon utom räckhåll för en kvinna som sitter i rullstol, undanhålla eller ge felaktig information till en kvinna med exempelvis intellektuell funktionsnedsättning, ständigt möblera om hos en synskadad kvinna eller ”glömma” en kvinna som inte själv kan ta sig därifrån, på toaletten, i en duschlift eller utomhus. Förövaren kan vara både professionella, anhöriga, vård- och omsorgsgivare eller partner. En viktig aspekt för denna målgrupp är också att många kvinnor som har medfödda funktionsvariationer har varit med om undersökningar och ingrepp sedan de föddes vilket kan leda till att känslan för den egna kroppsliga integriteten har påverkats. 

Kvinnor med funktionsnedsättning kan ha större hinder att lämna relationen, framförallt kan sårbarhet uppstå i och med att de i större utsträckning är isolerade än befolkningen i övrigt. 

Är du utsatt eller känner någon som är utsatt? Det kan vara svårt att förstå eller sätta ord på våldet. På kvinno- och tjejjourerna får man stöd i att göra det och få fortsatt stöd till ett liv fritt från våld.