Om våld

Prostitution

Prostitution är en form av mäns våld mot kvinnor och tjejer. Kvinnor som lever i prostitution utsätts i många fall för grova sexuella övergrepp. Det är inte ovanligt att tjejer utsätts för prostitution, då kan det innebära våldtäkt mot barn eller utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling.

Kvinnor och tjejer utsätts, utöver sexuellt våld, för fysiskt våld i form av stryptag, slag och sparkar. I många fall får kvinnor och tjejer allvarliga och ibland livshotande skador. Förövare kan vara hallickar, människohandlare eller sexköpare. Det förekommer att en partner köper sex eller säljer henne till andra. Förövare finns inom samtliga yrkesgrupper, åldrar, kulturer och samhällsklasser. 

Ordet sexarbete ingår inte i Roks språkbruk, eftersom dessa benämningar kamouflerar vad prostitution och sexköp i själva verket handlar om. När prostitutionsförespråkare talar om ”sexarbetares rättigheter” gör de det med utgångspunkten att prostitution går att likställa med ett serviceyrke och att de som säljer sexuella tjänster gör det frivilligt, en del rentav med glädje. Kvinno- och tjejjourernas erfarenhet visar att kvinnor i prostitution ofta har varit utsatta för incest eller andra sexuella övergrepp tidigare i livet. Kvinnor i prostitution är som regel dessutom både socialt och ekonomiskt missgynnade. Om det förekommer kvinnor som aktivt valt att sälja sex, är det ändå inte rätt att tala om fria val för en grupp av kvinnor och tjejer där merparten tvingats in i prostitution som en direkt eller indirekt konsekvens av mäns tidigare eller nuvarande makt och våldsutövning. 

Sverige blev 1995 det första landet att införa förbud att köpa sexuella tjänster, även kallad sexköpslagen. Det innebär att det inte är olagligt att sälja sexuella tjänster. Skälet bakom utformningen av lagstiftningen är att de som säljer sexuella tjänster redan befinner sig i en utsatt situation och att det är sexköpare som skapar efterfrågan av tjänsterna. Roks har varit med och drivit fram sexköpslagen i Sverige

Är du utsatt eller känner någon som är utsatt? Det kan vara svårt att förstå eller sätta ord på våldet. På kvinno- och tjejjourerna får man stöd i att göra det och få fortsatt stöd till ett liv fritt från våld.