Sälja sex är inte frivilligt

Sexköp är en del av det sexualiserade våldet. Budskapet är att kvinnor och tjejer är en handelsvara som män har rätt att köpa, förbruka och göra sig av med.