Engagera dig

Engagera dig i jourarbete

I våra jourer runt om i landet arbetar flera tusen kvinnor och tjejer, de allra flesta helt ideellt. Men vi behöver bli ännu fler! Jourerna anordnar kontinuerligt särskilda utbildningar för nya jourkvinnor och jourtjejer. Vill du bli jourkvinna eller jourtjej? Hör av dig till din närmaste kvinnojour eller tjejjour

Vad ingår i jourarbetet?

Som jourkvinna eller jourtjej ger du bland annat samtalsstöd och råd till kvinnor och tjejer som av olika skäl behöver det. På en kvinnojour ges stödet ofta över telefon, mejl eller på jouren. På en tjejjour är det vanligast att stötta över chatt och mail, men telefon och träffar förekommer också. Du kan också följa med som stöd vid besök hos till exempel polis, advokat och socialtjänst. En del jourkvinnor och jourtjejer är aktiva debattörer och föreläsare och arbetar med att informera utåt om jourens verksamhet och kärnfrågor.

Jag vill gärna jobba i en jour, men har ju ett heltidsjobb. Går det att kombinera?

Absolut! De flesta som engagerar sig i en jour gör det helt ideellt på sin fritid. Oftast har jouren ett rullande schema som är anpassat efter den enskilda jourens förutsättningar och resurser. Du ska alltså inte oroa dig för att behöva ta ledigt för att kunna vara verksam i jouren.

Måste jag ha någon särskild utbildning, till exempel socionom, psykolog eller liknande?

Nej, du behöver inte ha någon särskild yrkeskunskap för att vara jourkvinna eller jourtjej. I våra jourer jobbar kvinnor med väldigt olika bakgrund och erfarenheter, och det är också en av jourernas styrkor.

Får jag någon utbildning innan jag börjar jobba?

Innan du börjar jobba går du en särskild grundutbildning som anordnas av jouren. Den ska ta upp allt det som jourkvinnor och jourtjejer möter och behöver kunskap kring såsom bemötande, kunskap om mäns våld mot kvinnor men också kring de ideologiska grunder som jourerna vilar på.

Är det farligt?

Som jourkvinna eller jourtjej ska man inte behöva utsätta sig för situationer som medför risker. Ofta har jourerna regler och strategier för att skydda dem som jobbar och se till att ingenting händer dem.

Jobbar man ensam?

De flesta jourer har som grund att man alltid ska jobba tillsammans med någon, så att man har stöd av varandra i arbetet. Men detta kan variera beroende på jourernas storlek och förutsättningar.

Måste jag ha varit utsatt själv?

Nej, du behöver inte själv ha erfarenhet av att vara utsatt för våld. En del jourtjejer och jourkvinnor har det, andra har det inte. Allas erfarenheter behövs!

Det finns ingen jour på min ort. Kan ni hjälpa mig att starta en?

Absolut! Vi hjälper dig gärna i uppstartandet av en tjejjour eller kvinnojour. Hör av dig till oss på info@roks.se för att komma igång! 

 

Hittar du inte svaret på din fråga? Hör av dig till info@roks.se