Om våld

Tidiga tecken på våld

En relation som innehåller våld börjar ofta bra. Om du upplever att din partners personlighet förändrats sedan ni inledde er relation, humöret blir sämre, partnern blir allt mer missnöjd och kontrollerande så bör du vara uppmärksam.

Innan våldet

Det finns ofta tidiga varningssignaler som kan tyda på att en man kan bli våldsam mot en kvinna. De är bra för alla att känna till. Är han svartsjuk? Har en förlegad kvinnosyn? Klagar mycket på dig? Här har vi listat några av de vanligaste varningssignalerna som kan vara bra att vara uppmärksam på.

Har din partner förändrats?

Du upplever att din partners personlighet ändrats sedan ni inledde er relation. Humöret blir sämre och han blir alltmer missnöjd och kontrollerande.

Var uppmärksam på din partners kvinnosyn

Lyssna när din partner talar om kvinnor i allmänhet, om han kommenterar hur de klär sig och hur han värderar kvinnliga kollegor. På så vis kan du tidigt lägga märke till hans attityd till kvinnor.

Klagar din partner ofta på dig?

Din partner anmärker ständigt på ditt utseende och beteende. Han kan tycka att du klär dig fult, har fel vänner eller inte ger honom tillräckligt med uppmärksamhet.

Är din partner ofta svartsjuk?

Män som visar upp överdriven svartsjuka har ett starkt kontrollbehov. Var särskilt vaksam om du till exempel känner dig tvungen att stanna hemma från en fest eller att umgås med dina vänner på grund av hans misstänksamhet. Då styr hans behov ditt beteende och du blir isolerad från andra.

Övervakar din partner dig?

Brukar din partner läsa dina sms- eller mejl? Vill han ha tillgång till dina sociala medier eller aktivera sökfunktioner i din telefon så att han kan se var du befinner dig? Var även uppmärksam på om han brukar gå igenom din väska eller dina fickor. Det tyder på att han inte kan behärska sina impulser att kontrollera dig.

Slår din partner sönder dina tillhörigheter eller skadar djur?

Mannen får raserianfall och slår sönder saker i hemmet. Kanske kastar han glas eller sparkar sönder dörrar. Han kan även ge sig på hunden, katten eller andra husdjur. Detta är våldshandlingar som är ägnade att skrämma dig.

Har din partner börjat bli hårdhänt eller måttat/markerat slag mot dig?

Det är en markering om vad han ”kan” göra mot dig. Nästa gång kanske han tar i ännu hårdare eller träffar dig på riktigt.

Om ni har barn i hemmet

Många kvinnor skyddar sina barn från att uppleva det våld som de utsätts för i hemmet men barn förstår ofta mer än vuxna tror. Forskning har visat att barn som upplever våld i hemmet far illa och mår sämre än andra barn. Det är olagligt att utsätta barn för våld men det är också ett brott att låta barn uppleva våld. Det innebär att den man som utsätter sig för våld framför dina barn också gör sig skyldig till en brottslig handling gentemot barnen.

 

När det blivit allvar 

Här har vi listat några råd för dig som lever i ett våldsamt förhållande. Glöm aldrig att mäns våld mot kvinnor är ett brott.

Berätta för någon

Tala om för någon du litar på vad du blivit utsatt för. Det kan vara en väninna, släkting eller kollega. Även om du inte orkar göra något åt saken just då så finns det i alla fall någon som vet vad som hänt.

För dagbok

Anteckna varje gång han slår dig. Då har du något att gå tillbaka till och kan lättare komma ihåg vad som hänt.

Dokumentera skadorna

Skriv upp och försök fotografera skadorna själv. Vid läkarbesök ska du kräva att läkaren tar fotografier. Även om du inte gör något åt situationen direkt så finns bilderna kvar den dag du eventuellt bestämmer dig för att anmäla våldet.

Kontakta en kvinnojour eller tjejjour

På en kvinnojour eller tjejjour kan du prata med någon och få hjälp. Jouren lyssnar på vad du säger och ifrågasätter inte dina ord eller upplevelser. Du kan även kontakta socialkontoret där du bor för att få råd och hjälp. Det spelar ingen roll om du kontaktar kvinnojouren eller socialtjänsten först. Det viktiga är att du söker hjälp.

Tro inte på att det aldrig ska hända igen

Män som slagit en gång gör det nästan alltid igen. Även om han ångrar sig direkt efteråt och ber om ursäkt, eller försöker gottgöra dig, så kommer han med stor sannolikhet att bli våldsam igen i framtiden.

Se till att ha någonstans att ta vägen

Ordna en utväg så att du kan ge dig av om han börjar slå igen. Ta reda på vart du kan vända dig när som helst på dygnet, exempelvis socialjouren, en väninna eller släkting. Be någon närstående om nyckel till deras bostad så att du alltid har någonstans att ta vägen.

Gör en polisanmälan

Mäns våld mot kvinnor är ett brott! Det är viktigt att polisanmäla misshandeln, både för din egen skull och för att din partner ska inse att det är en kriminell handling. Kvinnojouren eller socialtjänsten kan hjälpa dig att göra en polisanmälan.