Remissvar

Roks är ofta remissinstans för myndigheter och statliga utredningar. I våra remissvar bidrar vi med jourernas samlade erfarenheter och kompetens och fyller i luckor när det behövs. Remissvaren är en viktig del i våra möjligheter att påverka lagstiftningen. För äldre remisssvar, kontakta Roks kansli: info@roks.se.