Remissvar

Remissvar på Ds 2022:18 med förslag om en kriminalisering av psykiskt våld

Roks säger nej till förslaget om kriminalisering av psykiskt våld.

Ida Dahlberg