Remissvar

Remissvar SOU 2023:37 Ett förstärkt försvar för den personliga integriteten

Utredningen adresserar en viktig fråga men i kampen för kvinnors rättigheter får inte misogyna, farliga beskrivningar av kvinnor göras till verktyg i arbetet.

Ida Dahlberg

Alla begränsningar av kvinnors fria rörlighet och självbestämmande måste också noga vägas mot syftet med begränsningarna.