Om våld

Våld mot husdjur

Våld mot husdjur kan innebära att hota, försumma och utsätta kvinnans eller familjens djur. Våldet kan innefatta att skada eller döda husdjuret.

Det är inte ovanligt att kvinnor och tjejer blir rädda för att hoten ska bli verkliga och kan innebära att hon stannar kvar i relationen för att skydda djuren. Det är därför av vikt att ta reda på om kvinnan har husdjur. Att få hjälp med att ta hand om husdjuret kan vara avgörande för hennes val att lämna en våldsam man. Roks har tillsammans med föreningen Se sambandet tagit fram ett kunskapsmaterial om hur djur används av en våldsutövande man. Materialet går att beställa genom att maila info@roks.se.

Vissa kvinnojourer inom Roks tar emot husdjur. Utöver kvinnojourerna finns Riksförbundet VOOV (Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta) som förmedlar tillfälliga jourhem åt djuren när djurägaren befinner sig i skyddat boende. Kontakten med VOOV förmedlas via socialtjänst, polis, kvinnojour och brottsofferjour. 

Är du och ditt husdjur utsatt eller känner någon som utsätts? Det kan vara svårt att förstå eller sätta ord på våldet. På kvinno- och tjejjourerna får man stöd i att göra det och få fortsatt stöd till ett liv fritt från våld.