Om våld

Våld mot barn och tjejer

Barn kan utsättas för fysiskt-, sexuellt- och psykiskt våld. De kan också utsättas för vanvård eller försummelse. Barn kan också utsättas för incest som är sexuellt våld från en familjemedlem eller en annan nära släkting.

Övergreppen av familjemedlemmen pågår i vanliga fall under flera år och kan fortsätta i vuxen ålder. Barn kan utsättas för våld av olika förövare och på olika arenor. Vanligast är att utsättas för våld av någon i familjen. De kan dock även utsättas från andra såsom skolpersonal, hälso- och sjukvårdspersonal, idrottstränare och andra vuxna. Barn utsätts också för våld genom att bevittna våld som pappan utsätter mamman för. 

Normaliseringsprocessen är ett begrepp som används när det gäller kvinnor som utsätts för våld. Samma begrepp ska också användas för att beskriva barns upplevda våld. Barnets normaliseringsprocess är något som pågår parallellt med mammans och det kan finnas både likheter och olikheter i vilka konsekvenser det har på deras mående och beteende. Normaliseringen för barn kan ske fort då de inte hunnit vara med om eller minns en tid då våldet inte förekom. Barnens och mammornas mående påverkar varandra. Att inte ge stöd åt barn som behöver det äventyrar alltså även mammans välbefinnande.

Den största riskfaktorn för barns välbefinnande är inte en enskild traumatisk händelse utan att våldet blir en del av vardagen och att det aldrig tar slut. Våldet finns på den plats där barnen ska känna sig trygga, i hemmet. Dessutom är våldet en stor hemlighet och blir en tung börda för barnet. Barnet får aldrig chansen att bearbeta och gå vidare utan måste hela tiden leva i våldets skugga. Jourkvinnor kan vara de första som möter barnen efter en våldsam relation. Av jourernas erfarenhet framgår det att barn i många fall har svårt att prata om våld och beskyller sig själva för deras utsatthet.

Barn reagerar på olika sätt när de varit utsatta för våld. Det är vanligt med mardrömmar, koncentrations- och sömnsvårigheter, huvudvärk, magont, ångest och oro. En del kan vara utagerande och aggressiva, andra är inåtvända och deprimerade. En del barn förnekar våldet för att bibehålla en ‘’god’’ bild av sin pappa. Konsekvenserna av våldet kan synas på både lång och kort sikt.

Tjejer och unga kvinnors utsatthet skiljer sig inte från vad kvinnor utsätts för. Däremot har tjejer och unga kvinnor andra arenor som de utsätts för. Förövaren kan vara en familjemedlem, pojkvän, klasskompis eller annan vuxen. Det är inte ovanligt att tjejer och unga kvinnor utsätts för våld i digitala kanaler där förövaren kan vara okänd. Roks tjejjourer erbjuder stöd och hjälp till tjejer och unga kvinnor. Du hittar Roks tjejjourer på www.rokstjejjourer.se