Om våld

Materiellt våld

Materiellt våld är allt som skadar kvinnor och tjejers saker, personliga tillhörigheter, bostad eller möbler.

Genom att förstöra ägodelar, bränna foton eller slänga oersättliga minnessaker demonstrerar den våldsamma partnern hur lite kvinnans gränser betyder för honom. Han kan också slå på saker, inredning och möbler för att visa sin makt och väcka rädsla. 
Det materiella våldet kan samtidigt drabba kvinnors ekonomi om hon till exempel behöver köpa en ny mobiltelefon, dator eller kläder. 

Är du utsatt eller känner någon som är utsatt? Det kan vara svårt att förstå eller sätta ord på våldet. På kvinno- och tjejjourerna får man stöd i att göra det och få fortsatt stöd till ett liv fritt från våld.