Om våld

Sexuellt våld

Sexuellt våld innebär att förövaren säger eller utför en sexuell handling mot hennes vilja.

Det inkluderar handlingar från sexuella trakasserier till våldtäkt. Sexuellt våld innefattar oönskad beröring, verbala sexuella kränkningar och våldtäkt. Det inkluderar även när förövaren tvingar henne till att bevittna sexuella handlingar eller tvinga henne till att utföra sexuella handlingar på sig själv. Förövaren kan också ta bilder eller videor mot hennes vilja eller sprider sexuella bilder eller videor mot hennes vilja. Sexuellt våld inkluderar också när han utsätter kvinnor för prostitution.

Roks kvinno- och tjejjourer möter kvinnor och tjejer vittnar om att de utsätts för sexuellt våld i relationen. Kvinnor och tjejer berättar om att gränsen mellan sexuellt övergrepp och frivilligt sex blir oklara, och att de upplever att de måste delta i sexuella handlingar eftersom de är i en relation. När gränserna flyter är det svårt att avgöra om de överträds. Därför behöver tjejer och kvinnor bli trodda när de reagerar på mäns sexuella trakasserier, ofredande, tafsanden, grooming eller sexuella manipulationer. Förmodligen har tjejen eller kvinnan då redan väntat länge med att våga säga ifrån eller anmäla.  

Tjatsex är ett annat slags tvång, som visserligen inte innebär fysiskt våld, med däremot psykologisk utpressning och uttalande eller outtalade hot. Tjatsex är en mycket vanligare form av övergrepp än överfallsvåldtäkter.

Kvinnor och tjejer reagerar olika på övergrepp. Det är vanligt att inte säga ifrån, skrika eller slåss när övergreppet sker. Det kan vara så att kvinnor och tjejer inte vågar eller får en kroppslig reaktion som ibland kallas frozen fright. Det innebär att kroppen ’’fryser’’ och kan upplevas stänga av. 

I Sverige regleras sexualbrotten i 6 kapitlet i brottsbalken, ibland kallas den samtyckeslagen. Samtyckeslagen bygger på samtycke, där samtliga sexuella handlingar kräver samtycke. Att betala för övergrepp regleras i sexköpslagen. 

Är du utsatt eller känner någon som är utsatt? Det kan vara svårt att förstå eller sätta ord på våldet. På kvinno- och tjejjourerna får man stöd i att göra det och få fortsatt stöd till ett liv fritt från våld.