Om Roks

Vår verksamhet

Roks verksamhet bygger på tre ben; kunskap, trygghet, stöd. Riksorganisationens arbete leds av en ideell styrelse bestående av jourkvinnor och jourtjejer. Styrelsens ordförande heter Camilla Andersson. Därutöver har Roks ett kansli som arbetar med administration och stöd till styrelsen och jourerna. Här kan du läsa mer om vad vi gör.

Roks är en medlemsstyrd organisation vilket innebär att våra medlemsjourer är de som ytterst bestämmer vilka frågor som prioriteras.

Roks arbete leds av en ideell styrelse bestående av jourkvinnor och jourtjejer. Styrelsen sammanträder ungefär en gång per månad och ordföranden är heltidsarvoderad. Det är styrelsen som representerar Roks och fattar beslut om organisationens riktning och verksamhet.

Roks har också ett kansli som arbetar med administration och stöd till styrelsen, jourer och andra som behöver komma i kontakt med oss.