Psykisk misshandel

Våld mot självkänslan

Inget fysiskt våld existerar utan psykiskt våld. Bara den lätta föraningen om att smockan hänger i luften är i sig psykisk misshandel. Däremot kan psykiskt våld förekomma utan att kroppen kommer till skada. Men det psykiska våldet ger skador på djupet.

Psykiskt våld är allt som skadar psyket, självkänslan, självförtroendet och självbilden.

Många kvinnor, och andra runt omkring kvinnan, har svårt att definiera och skilja ut handlingarna som utgör det psykiska våldet. Psykiskt våld kan vara kränkande ord, hot, straffande tystnad, hån eller konstant kritik och nedvärdering. Var för sig kan handlingarna vara lättare att bortförklara och omförhandla än det konkreta, fysiska våldet. Tagna ur sitt sammanhang är den verbala och psykiska misshandeln inte i sig straffbar eller olaglig. Det är kanske inte heller det hon aktivt fruktar mest, men för många är det denna form av misshandel som är svårast att bearbeta och återhämta sig från när hon väl brutit sig loss. Den psykologiska nedbrytningsprocessen är ofta subtil och smygande och fungerar som en hjärntvätt. Mannens upprepade attacker mot hennes människovärde kan komma att eka inom henne betydligt längre än den tid det tar att återhämta sig från fysiska skador.