Ta makten över kvinnans ekonomi

Våld mot självständigheten

En av de vanligaste frågorna från stödsökande kvinnor som vänder sig till kvinnojouren är ”Hur ska jag klara ekonomin om jag skiljer mig”.

Ekonomiskt våld innebär att skaffa sig ett ekonomiskt övertag som medel att förtrycka sin partner. Det kan gälla rätten att ifrågasätta inköp, kräva något i utbyte mot pengar, undanhålla nödvändigheter, ge pengar när kvinnan varit ”snäll och foglig” och hålla inne med dem om hon inte ”sköter sig”.

En annan vanlig form av ekonomiskt våld är att kvinnan får skriva på banklån, sms-lån, telefonabonnemang eller avbetalningsköp för pengar och varor som mannen tar, men inte betalar, vilket leder till betalningsanmärkningar för kvinnan. Det gör att kvinnan när hon väljer att lämna våldet kan få svårt att skaffa sig bostad, egna abonnemang etcetera. Det hela syftar till att göra partnern osäker, underlägsen, beroende och kuvad. Materiellt våld kan vara en form av ekonomiskt våld även om det inte per automatik är detsamma.