Surrogatmödraskap

Surrogatmödrarnas kroppar sugs ut

Surrogatmödraskap innebär ett utnyttjande av kvinnokroppen och kvinnors reproduktiva organ. Att mot betalning eller annan påverkan bära och föda ett barn åt någon annan bör av den anledningen ingå i begreppet mäns våld mot kvinnor. 

Altruistiskt surrogatmödraskap handlar också om makt

Liksom när det gäller prostitution, går det inte heller att skilja mellan frivilligt och ofrivilligt surrogatmödraskap. Det handlar om makstrukturer på flera nivåer, däribland social inlärning i det att kvinnor förväntas finnas till för andra.

Även i länder som tillåter altruistiskt surrogatmödraskap, där någon agerar surrogatmoder utan ekonomisk ersättning, är det många som väljer att åka till fattiga länder och betala kvinnor där för att ”hyra ut sina fortplantningsorgan”, det vill säga agera surrogatmödrar.

Altruistiskt surrogatmödraskap kan heller aldrig utesluta andra typer av påtryckningsmedel. De kan yttra sig som gåvor och förmåner eller mer subtilt som socialt tryck, lojalitet, psykologisk utpressning, skuldkänslor etcetera.