Slå sönder kvinnans saker

Våld mot saker

Materiellt våld är allt som skadar kvinnans saker, personliga tillhörigheter, bostad eller möbler. Genom att förstöra kära ägodelar, bränna foton eller slänga oersättliga minnessaker demonstrerar den våldsamma partnern hur lite kvinnans gränser betyder för honom. Han kan också slå på saker, inredning och möbler för att visa sin makt och väcka rädsla.

Det materiella våldet kan samtidigt drabba kvinnan ekonomiskt om hon till exempel ofta måste köpa ny mobiltelefon, ny dator eller nya kläder, men framför allt syftar det till att göra kvinnan ledsen och förminska hennes människovärde – att visa att det hon tycker om och är rädd om är betydelselöst.

Att diskutera ekonomin och konkret hjälpa till att öppna räkningar och hjälpa kvinnan betala dem är ofta en viktig stödinsats på kvinnojouren.