Porr leder till våld

Pornografi är ett gammalt grekiskt ord. Porne betyder prostituerad, kvinna som är till salu. Grafi betyder att skriva om, att skildra. Pornografi betyder således att skildra kvinnor som handelsvaror och som sexuella slavar. Pornografins budskap är: kvinnor och tjejer kan köpas, användas, förnedras och kasseras.

Kommersiell porr förstärker de stereotypa bilder som förekommer i samhället av kvinnor och män genom att smitta av sig på reklam, musikvideos och filmer.

Porren befäster med andra ord bilden av kvinnan som maktlös, underordnad och som ett viljelöst objekt utan känslor, vars enda existensberättigande är att tillfredsställa mannens sexuella behov. Det är en förnedrande bild av både kvinnor och män.

Pornografin är sammanlänkad med fysiskt våld och andra sexuella övergrepp. Inom kvinno- och tjejjoursrörelsen finns erfarenheter som visar en tydlig koppling mellan kommersiell porr och fysiskt våld. Män använder ofta pornografi i samband med övergrepp och våld. Att tvinga en tjej att se på porr mot hennes vilja är i sig ett övergrepp.

Kvinnojourerna och tjejjourerna möter stödsökande som använder porr som självskadebeetende – oftast kvinnor och tjejer som tidigare varit utsatta för incest eller annat sexuellt våld.

Det finns dessutom ett samband mellan porr och prostitution, där den som börjar arbeta inom porrindustrin senare hamnar i prostitution.