Mäns våld mot kvinnor – en samhällsfara

Mäns våld mot kvinnor

När vi säger mäns våld mot kvinnor Roks definition av begreppet mäns våld mot kvinnor/ markerar vi samtidigt att det ärmän som är förövare och kvinnor som är utsatta. Det betyder inte att kvinnor aldrig kan slå män eller andra kvinnor. I lesbiska relationer kan det exempelvis också förekomma våld.

Mäns våld mot kvinnor förekommer i de mest skiftande miljöer och sammanhang. Våldet riktas också mot kvinnor i alla åldrar, funktionsvariationer och bakgrunder:

Mot grupper av kvinnor och tjejer med särskild utsatthet, som vid våld i hederns namn.

• Mot lesbiska.

Vid fruimport.

Mot kvinnor i prostitution.

Mot äldre kvinnor.

• Mot kvinnor som lever med konsekvenser av incest och andra sexuella övergrepp.

• Mot kvinnor med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning.

Våldet ligger i strukturen

Den gemensamma nämnaren hos mäns våld mot kvinnor är att våldet riktas mot personer på grund av det kön de identifierar sig som, det vill säga tjejer eller kvinnor. Mäns våld mot kvinnor speglar därför en struktur i samhället, där män som grupp är överordnade kvinnor som grupp, det som kallas könsmaktsordningen. Det betyder att alla tjejer och kvinnor riskerar att utsättas för detta våld enbart för att de identifierar sig som tjej eller kvinna. Eftersom våldet ligger i strukturen har det också en enorm omfattning och förekommer i alla sammanhang och miljöer.

Mäns våld – ett folkhälsoproblem

Få kvinnor och tjejer går fria från att under sitt liv utsättas för någon form av sexuella trakasserier eller våld på grund av sitt kön. Tjejer och kvinnor har därför som grupp ett folkhälsoproblem, vilket får omfattande konsekvenser på både nationell och global nivå.

Mäns våld ger inga frizoner

Killars och mäns våld mot kvinnor, tjejer och barn riktar sig mot samtliga områden i deras liv. Många våldsuttryck pågår samtidigt eller avlöser varandra. Här följer ett antal huvudkategorier.

Psykiskt våld

Sexuellt våld

Materiellt våld

Ekonomiskt våld

Våld mot djur