Jag lämnade min våldsamma man

Att lämna en man som slår är ofta ett ännu större steg än att bryta upp från en ”vanlig” parrelation och du kan slungas fram och tillbaka mellan eufori och misströstan.