Han slår mig inte, men...

Har du någon gång blivit rädd för den du älskar? Pejlar du ständigt in hans sinnesstämning och rättar dig efter den?