Roks ställningstaganden

Roks tar ställning i frågor som gäller mäns våld mot kvinnor, tjejer och barn. Detta för att det ska bli tydligt vad Roks står för. Pornografi, fruimport och surrogatmödraskap är några av de ämnen som vi tagit ställning till.