Statistik från Roks kvinnojourer och tjejjourer 2017

2017 var 94 kvinnojourer och tjejjourer medlemmar i Roks: 58 kvinnojourer och 36 tjejjourer. Av dessa har 42 kvinnojourer och 21 tjejjourer lämnat in sin statistik till Roks - statistiken nedan baseras endast på dessa jourers statistik. För att göra statistiken jämförbar har vi korrigerat siffrorna från föregående år så att de motsvarar lika många svaranden som 2017.

 

Antalet anställda på kvinnojourerna och tjejjourerna ökar

Antalet anställda på kvinnojourerna och tjejjourerna har ökat. En förklaring är att pengar från Socialstyrelsen har gjort det möjligt för både kvinnojourerna och tjejjourerna att anställa personal. 

         Bild1.png       

Bild2.png                       

 

Fler får plats i de skyddade boendena

Kvinnojourerna har haft möjlighet att ta emot alltfler kvinnor och barn på de skyddade boendena. Det har gjort att kvinnojourerna tvingats avvisa färre kvinnor på grund av platsbrist. Siffran visar dock på ett fortsatt stort behov av fler boendeplatser och mer resurser för att kunna möta och stötta dessa kvinnor. 

 

Bild3.png

Kvinnorna och barnen bor på kvinnojourerna längre

Antal nätter en kvinna bor på jouren har ökat med fyra nätter från 2015 till 2016 och fem nätter från 2016 till 2017 (2015: 47 nätter, 2016: 51 nätter, 2017: 56 nätter). Ökningen är liten men ser ut som en trend. En förklaring är att bostadsmarknaden på vissa håll gör det svårt för kvinnorna att hitta boenden att flytta vidare till.

Bild6.png

 

Förövaren är oftast en man

I 87-98% av fallen är det en man/kille som har utövat våld mot de kvinnor och tjejer som söker stöd hos oss. På kvinnojourerna var siffran 98% och på tjejjourerna var siffran 87%.