Rapporter & Statistik

Kvinnors trygghet – ett jämställt samhälle fyllt av våld (2022)

Roks lanserar studien Kvinnors trygghet – ett jämställt samhälle fyllt av våld, en omfångsundersökning om mäns våld mot kvinnor i Sverige. Studien visar att våldet mot kvinnor har ökat de senaste 20 åren.

Ida Dahlberg