Rapporter & Statistik

Dödligt våld mot kvinnor i parrelationer 2019

Antalet fall av dödligt våld mot kvinnor där offret och förövaren var eller hade varit i en parrelation uppgick till 16 fall 2019, vilket motsvarar 64 procent av samtliga fall av dödligt våld mot kvinnor under året.

Ida Dahlberg

Det visar den årliga rapporten från Brå, Brottsförebyggande rådet, som publicerades i april 2020.

Närstående i parrelation

Under 2019 konstaterades 18 fall av dödligt våld där offer och förövare hade en parrelation vid tidpunkten för brottet eller tidigare, vilket motsvarar en andel på 16 procent av samtliga fall av dödligt våld under året. Det är färre än 2018 då förövare och offer hade en parrelation i 26 fall, vilket utgjorde 24 procent av samtliga fall av dödligt våld 2018. Antalet fall av dödligt våld mot kvinnor där offret och förövaren var eller hade varit i en parrelation uppgick till 16 fall 2019, vilket motsvarar 64 procent av samtliga fall av dödligt våld mot kvinnor under året. Dödligt våld mot män i en parrelation uppgick till 2 fall 2019.