Sexbrott

Under 2015 anmäldes 18 100 sexualbrott, varav 5 920 rubricerades som våldtäkt. Betydligt fler kvinnor än män har blivit utsatta för sexualbrott; 1,8 procent av kvinnorna och 0,3 procent av männen uppger att de blivit utsatta. Mest utsatta är unga tjejer mellan 16 och 24 år, där har fem procent har blivit utsatta för sexbrott. 97 procent av dem som misstänktes för sexbrott under 2015 var män. 
I drygt 40 procent av anmälningarna om våldtäkt är offren under 17 år. I drygt 90 procent av fallen är offren flickor. 

I en femtedel av de våldtäktsfall som polisanmäls leder polisutredningen till att en misstänkt person kan åtalas för brottet.

Hälften av sexualbrotten sker på allmän plats, tex gata, torg eller inom kollektivtrafiken. I en femtedel av fallen äger brottet rum hemma hos någon, och nästan lika vanligt är det att de rapporterade sexualbrotten skedde på en skola eller en arbetsplats. 

Enligt internationella undersökningar ligger andelen utsatta för sexuellt våld i Sverige strax över Europas genomsnitt. Under de senaste tio åren har antalet anmälda sexualbrott ökat. Ökningen tror man till största del beror på att fler anmäler att de blivit utsatta till polisen. Fler kvinnor än män uppger att de blivit utsatta för sexualbrott. Samtidigt finns ett stort så kallat mörkertal, det vill säga sexbrott som aldrig polisanmäls.

Källa: Brå

Gromning

Var tredje tjej och var fjärde kille har utsatts för sexuella trakasserier på nätet det senaste året. Gromning, stavas ibland grooming, kan innebära olika saker, tex sexuella chattmeddelanden, män som blottar sig framför en webbkamera, män som försöker få barn och unga att posera framför webbkamera, få barn och unga att lämna ut sina mobilnummer eller videosamtal via mms. I vissa fall försöker män betala för sexuella tjänster, i andra utvecklas en vänskapsrelation för att förövaren senare ska kunna förgripa sig på den unge i verkligheten. 


Källa: Friends nätrapport 2016