Styrelsen


Ledamöterna i Roks styrelse jobbar ideellt med sina uppdrag i Roks styrelse. Styrelseledamöternas uppgift är att gemensamt ansvara för Roks organisation, verksamhet och ekonomi. Styrelsen ska gemensamt med övriga styrelseledamöter och i god anda ansvara för och genomföra de beslut som fattats på årsmöte och i styrelsen.

Styrelsen består av ordförande (heltidsarvoderad), vice ordförande, kassör och leda­möter. Styrelse sammanträder normalt 8–10 ggr per år. Utöver detta deltar styrelsen på två planeringshelger, Roks årsmöte, i arbetsgrupper (4–6 möten per år samt arbete däremellan). De har kontakt med "sina" tjejjourer och kvinnojourer, deltar i utbildningar och seminarier mm.  Sammantaget blir detta mellan 3–6 dagar/månad som en styrelseledamot lägger ned i tid på sitt uppdrag i Roks styrelse.

Som ledamot - representerar en hela Roks och dess alla kvinnojourer och tjejjourer.

Så här ser Roks styrelse ut 2022-2023:

Ordförande: Jenny Westerstrand, Haninge kvinnojour

Vice ordförande: Adine Samadi, Kvinno- och tjejjouren Iris, Luleå

Kassör: Gunvor Söderberg, Kvinnojouren i Mark, Svenljunga och Tranemo

Ledamot: Maja Ahrman, Kvinno- och tjejjouren i Gävle

Ledamot: Elisabeth Uddén, Botkyrka kvinno- och tjejjour

Ledamot: Emelie Huuva Skeppar, Kvinno- och tjejjouren Iris, Luleå

Ledamot: Elin Hedén, Föreningen Kvinnohuset i Västerås

Ledamot: Sandra Kindström, Motala kvinnojour

i styrelsen sitter