Tietoa Roks:sta

Tietoa Roks:sta

Ruotsin naispäivystysten ja tyttöpäivystysten keskusjärjestö, Roks, on maan suurin naispäivystysten ja tyttöpäivystysten jäsenjärjestö. Roks:n tehtävänä on huolehtia naispäivystysten ja tyttöpäivystysten työn yhteisistä intresseistä, jotka koskevat miesten naisiin kohdistamaa väkivaltaa.

Roksi:n tarkoituksena on ottaa kantaa asioihin ja järjestö työskentelee aktiivisesti tekemällä päivystyksien kohtaaman todellisuuden näkyväksi sekä käymällä avointa keskustelua päivystystä koskevista asioista. Nykyään noin 100 naispäivystystä on järjestön jäsenenä.

Roks on naisasiajärjestö, joka toimii naisten ja tyttöjen oikeuksien ja vapauden puolesta sekä haluaa tasa-arvo kaikilla tasoilla.
 

Naispäivystys

Jokainen päivystys on oma järjestö ja kaikki työskentelevät omalla tavallaan. Yhteistä kaikille päivystyksille on se, että heillä on päivystyspuhelin, johon tukea tarvitsevat naiset ja tytöt voivat soittaa. Kaikki soittajat voivat olla halutessaan anonyymeja, eikä soittajia rekisteröidä.

Naispäivystykset antavat tukea naisen omien tarpeiden ja toiveiden pohjalta. Joskus voi olla kyseessä tarve puhua omasta elämäntilanteesta ja nykyisestä parisuhteesta. Joskus tarvitaan neuvoja koskien rikosilmoitusta tai huoltajuuskiistaa. Joskus voi olla kyseessä tilanne, jossa henkilö on joutunut seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi joko äskettäin tai vuosia sitten. Naispäivystyksessä työskentelevät naiset tarjoavat keskustelutukea ja neuvoja sekä he voivat tulla tueksi kun asioidaan esim. poliisin, lakimiehen tai sosiaalipalveluhenkilön luona. Monet päivystykset tarjoavat myös suojakoteja naisille ja heidän lapsilleen.

Joillakin päivystyksillä on erillinen juridinen päivystys. Joillakin päivystyksillä on tekstipuhelin, joka antaa tukea kuulovammaisille naisille. Jotkut päivystykset ovat erikoistuneet vastaanottamaan insestin uhreiksi joutuneita aikuisia.

Löydä naispäivystykset täältä
 

Tyttöpäivystykset

Roks:n piiriin kuuluu noin 30 tyttöpäivystystä, joista noin kymmenen on omia järjestöjä. Tyttöpäivystykset toimivat samalla tavalla kuin naispäivystykset, mutta kohderyhmänä ovat nuoremmat naiset, jotka esim. ovat joutuneet uhkailun, pahoinpitelyn tai seksuaalisen väkivallan kohteiksi tai jotka haluavat jostakin muusta syystä puhua toisen tytön kanssa. Tyttöpäivystykset toimivat myös avoimesti, lisäämällä tietoa koskien tyttöjen elinehtoja. www.rokstjejjourer.se

Löydä tyttöpäivystykset täältä
 

Työskentely päivystyksessä

Suurin osa nais- ja tyttöpäivystyksissä työskentelevistä henkilöistä tekee työtä vapaaehtoisesti. Jotta voisit työskennellä päivystyksessä, sinun täytyy ensiksi osallistua erityiseen päivystyksen järjestämään opintopiiriin. Kerro kiinnostuksestasi työskennellä päivystyksen parissa, ottamalla yhteyttä paikalliseen nais- tai tyttöpäivystykseen.