Roks – informacje

Roks – informacje

Roks, czyli Krajowa Organizacja ds. Schronisk dla Kobiet i Schronisk dla Młodych Kobiet w Szwecji, jest największą organizacją członkowską wspierającą działanie schronisk dla kobiet i młodych kobiet w kraju. Celem Roks jest zapewnienie ochrony wspólnych interesów schronisk w ich pracy nakierowanej na walkę z przemocą mężczyzn wobec kobiet.

Roks stara się kształtować opinię publiczną i aktywnie działa w celu upowszechniania wiedzy o wyzwaniach stojących przed schroniskami oraz prowadzi skierowane do opinii publicznej akcje informujące o problemach schronisk. Organizacja skupia obecnie około 100 schronisk dla kobiet i młodych kobiet.

Roks jest organizacją feministyczną walczącą o prawa, wolności i pełne równouprawnienie kobiet i młodych kobiet. 
 

SCHRONISKA DLA KOBIET

Każde schronisko jest autonomiczne i działa zgodnie z własnymi metodami pracy. Jednak wszystkie schroniska współpracują z awaryjnym telefonem zaufania, z którym mogą kontaktować się kobiety i młode kobiety szukające pomocy. Każda dzwoniąca może pozostać anonimowa i żadna z nich nie jest rejestrowana.

Schroniska dla kobiet oferują pomoc dopasowaną do potrzeb i życzeń każdej kobiety. Być może wystarczy tylko rozmowa o jej sytuacji i obecnym związku. A może potrzebuje pomocy dotyczącej zgłoszenia sytuacji policji lub sporu o opiekę nad dziećmi. Może też chodzić o wykorzystywanie seksualne, którego ofiarą padła niedawno lub kilka lat temu. Kobiety pracujące w schroniskach udzielają pomocy i porad w formie rozmowy, ale mogą też wziąć udział w rozmowie kobiety z policją, prawnikami lub pracownikami opieki społecznej. Wiele schronisk udostępnia też kobietom i ich dzieciom możliwość zamieszkania w bezpiecznym domu.

Niektóre ze schronisk posiadają również oddzielną linię porad prawnych. Inne schroniska obsługują kobiety niedosłyszące i w tym celu wykorzystują telefony tekstowe. Jeszcze inne placówki specjalizują się w pomocy dorosłym ofiarom kazirodztwa.

Tutaj znajdziesz schronisko dla kobiet 
 

SCHRONISKA DLA MŁODYCH KOBIET

W Roks działa obecnie około 30 schronisk dla młodych kobiet, z których około dziesięć jest niezależnymi podmiotami. Schroniska dla młodych kobiet działają w sposób zbliżony do schronisk dla kobiet, jednak kierują swoją ofertę do młodych kobiet, które, na przykład, padły ofiarą gróźb, znęcania się lub przemocy seksualnej lub po prostu chcą porozmawiać z inną dziewczyną z dowolnego innego powodu. Schroniska te również prowadzą aktywne działania w celu upowszechniania wiedzy o warunkach życia dziewcząt. Schroniska dla młodych kobiet mają swoją własną stronę internetową pod adresem www.rokstjejjourer.se

Tutaj znajdziesz schronisko dla młodych kobiet 
 

PRACA W SCHRONISKU

Większość osób pracujących w schroniskach to wolontariusze. Aby otrzymać możliwość pracy w schronisku, należy najpierw wziąć udział w szkoleniu zorganizowanym przez schronisko. Osoby zainteresowane tego typu pracą powinny skontaktować się z najbliższych schroniskiem dla kobiet lub młodych kobiet.