در مورد Roks

Roks

 

Roks سازمان ملی برای پناهگاههای زنان و زنان جوان در سویدن بزرگترین سازمان عضو در امور پناهگاههای زنان و  زنان جوان در کشور می باشد. هدف Roks عبارت از محافظت از منافع مشترک کاری پناهگاهها در امر مقابله با خشونت مردان علیه زنان می باشد.

تلاش می نماید تا افکار عامه را شکل دهد، و اذهان عامه را بطور فعالانه در مورد واقعیت هایی که پناهگاهها با آن مواجه است آگاهی دهد، و همچنین گفتمان های صوری را پیرامون مشکلات پناهگاهها راه اندازی نماید. در حال حاضر، تقریبا 100 پناهگاه در این سازمان برای زنان و زنان جوان وجود دارد. Roks یک سازمان زنانه است که در راستای حقوق زنان و حقوق زنان جوان و آزادی های آنها، و همچنین برابری در تمام سطوح فعالیت می نماید.

 

پناهگاههای زنان

هر پناهگاه مستقل می باشد و دارای شیوه های کاری مشخص خود است. با آن وجود، آن چیزیکه تمامی پناهگاهها بطور مشترک دارند یک خط تلفن کمکی عاجل است که در صورت نیاز یک زن و زن جوان به حمایت می توانند با آن به تماس شوند. تمام تماس گیرندگان می توانند در صورت خواست خودشان گمنام باقی بمانند و هیچ کس ثبت نام نمی شود. پناهگاه زنان مطابق با نیازها و خواست هر زن حمایت های لازم را فراهم  می نماید. بطور نمونه او می خواهد در مورد وضعیت خود و رابطه فعلی اش صحبت نماید. او ممکن است حتی نیاز به مشاوره در قسمت تهیه گزارش پولیس یا طرح دعوای سرپرستی داشته باشد. امکان این نیز است که مشکل در مورد این باشد که اخیرا یا سالها قبل قربانی سوء استفاده جنسی قرار گرفته باشد.

زنانیکه در پناهگاه کار می کنند حمایت های محاوره ایی و مشاور ایی را ارائه میکنند و همچنین بطور نمونه در زمان ملاقات با پولیس، وکیل و خدمات اجتماعی شخص قربانی را همراهی نمایند. بسیاری از پناهگاهها محل مسکونی محافظت شده را برای زنان و اطفال آنها فراهم می نماید.

تعدادی از پناهگاهها یک خط تلفون کمکی حقوقی مجزا دارند. بعضی پناهگاهها تلفون هایی با قابلیت پیام کتبی دارند که می توانند به زنان دارای مشکل شنوایی کمک نمایند. بعضی پناهگاههای دیگر در قسمت میزبانی از اشخاص بالغ قربانی زنا با محرم مهارت دارند.

در اینجا یکی از پناهگاههای زنان را پیدا کنید

 

پناهگاههای زنان جوان

در حدود 30 پناهگاه زنان جوان در سازمان Roks وجود دارد که از این تعداد تقریبا 10 مورد آن سازمانهای مستقل می باشند. پناهگاهای زنان جوان مشابه با پناهگاههای زنان فعالیت میکنند، تنها موردی که متفاوت است این است که این پناهگاهها زنان جوانی که تهدید شده باشند، مورد سوء برخورد و سوء استفاده جنسی قرار گرفته باشند یا به دلایل دیگر مانند نیاز صحبت با یک دختر دیگر، خدمات ارائه می کنند. آنها همچنین در قسمت آگاهی دهی عامه در مورد وضعیت زندگی دختران فعالیت می کنند. پناهگاههای زنان جوان دارای ویب سایت مختص به خود www.rokstjejjourer.se می باشد.

 

در اینجا یکی از پناهگاههای زنان جوان را پیدا کنید

 

کار کردن در یک پناهگاه

اکثریت اشخاصیکه در پناهگاهها کار میکنند بطور داوطلبانه است. جهت قبول شدن برای کار در پناهگاه، باید در ابتدا باید در یک دایره مطالعه که توسط پناهگاه هماهنگی می شود اشتراک نمایید. در صورتیکه مایل باشید یکی از کارمندان ما شوید، همراه پناهگاه زنان یا دختران محلی در ساحه خود به تماس شوید.