Lagar som ska skydda dig

Lagstiftningen har genomgått stora förändringar för att förstärka skyddet för våldsutsatta kvinnor, offer för sexuella övergrepp, människohandel och våld i hederns namn.