Här finns kunskap

Roks grundades 1984. Sedan dess har vi drivit kvinno- och tjejjourer samt skyddade boenden. I över 30 år har vi också framgångsrikt drivit fram lagförändringar och spridit kunskap om det vi kan bäst; mäns våld mot kvinnor.

Här finns kunskap

Vad säger lagen

Att hota någon, eller använda fysiskt eller sexuellt våld är förbjudet. Det är aldrig den som blir utsatts fel. Ansvaret ligger alltid hos den som slår.