Här finns kunskap

Roks grundades 1984. Sedan dess har vi drivit kvinno- och tjejjourer samt skyddade boenden. I över 30 år har vi också framgångsrikt drivit fram lagförändringar och spridit kunskap om det vi kan bäst; mäns våld mot kvinnor.

Här finns kunskap

Prostitution

Att kvinnors kroppar används som varor att köpas, säljas och utnyttjas sexuellt av män accepterar inte Roks. Varje människas okränkbara värde är en självklar demokratisk rättighet.

Pornografi

Porren befäster bilden av kvinnan som maktlös, underordnad och som ett viljelöst objekt utan känslor, vars enda existensberättigande är att tillfredsställa mannens sexuella behov.

Mäns våld mot kvinnor

Sexuellt våld är allt som skadar kvinnans sexuella identitet och som syftar till att tillfredsställa misshandlarens maktbehov genom vad han definierar som sexuella handlingar.

Mäns våld mot kvinnor

Mäns våld mot kvinnor är ett folkhälsoproblem och en kränkning av kvinnors och tjejers mänskliga rättigheter.

Mäns våld mot kvinnor

En man som plågar djur visar därigenom vad han är kapabel till. Risken är stor att han även kommer att skada eller till och med döda kvinnan eller barnen.

Mäns våld mot kvinnor

Psykiskt våld kan vara kränkande ord, hot, straffande tystnad, hån eller konstant kritik och nedvärdering.

Mäns våld mot kvinnor

Genom att förstöra ägodelar eller slänga kvinnans saker visar den våldsamma partnern hur lite kvinnans gränser betyder för honom. Det är ett sätt att visa makt och väcka rädsla.

Mäns våld mot kvinnor

”Hur ska jag klara ekonomin om jag skiljer mig?” är en av de vanligaste frågorna från stödsökande kvinnor som vänder sig till kvinnojouren.

Vårdnadsfrågor

Majoriteten av de kvinnor och barn som varit utsatta för våld, hamnar förr eller senare i en vårdnadstvist som ofta är mycket påfrestande.

Vårdnadsfrågor

Det är vanligare än man kanske tror att barn bevittnar eller upplever våld. Vart tionde barn i Sverige antas någon gång ha upplevt våld i sin familj och fem procent upplever det ofta.